Ola Bojarski

Wspieram

Życie na emigracji to wyzwanie. Brak rodziny, bliskich, przyjaciół, stres związany z nową kulturą, słaba znajomość języka przyczyniają się do  powstawania stresu, który przekłada się na życie osobiste oraz rodzinne. 

Wspieram w przypadku: kryzysu w relacjach partnerskich, depresji, stresu, żałoby oraz w trudnościach interpersonalnych takich jak niskie poczucie własnej wartości.

W swojej pracy wykorzystuję psychoedukację, podejście systemowe oraz narzędzia coachingowe. 

Obszary w jakich pomagam, to:

01.

radzenie sobie z trudnymi emocjami (stres, smutek, lęki, ZŁOŚĆ, żałoba, strata)

02.

rozwój osobisty (odnajdywanie własnej drogi, rozumienie siebie, Odkrywanie własnych wartości)

03.

WSPIERANIE W POKONYWANIU trudności w związkach PARTNERSKICH (umacnianiE więzi, odbudowywaniE relacji, odkrywaniE siebie na nowo)

Wykształcenie i aktywność zawodowa

 • Absolwentka dziennych studiów psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie
 • Terapeutka w nurcie systemowym w trakcie certyfikacji w Wielkopolski Towarzystwie Terapii Systemowej 
 • Akredytowany Coach International Association of Coaching Institutes
 • Członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • Roczny staż interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie 
 • Psycholog w szpitalu na oddziale bólu chronicznego
 • Pod stałą superwizją 

Współpraca organizacjami polonijnymi:

 • Inicjatywa Socjalna Niedersachsen
 • Das Polnische Bundesnetzwerk Partizipation und Soziales
 • Polnischer Sozialrat e.V.
 • SeWo/pomoc bezdomnym w Hannoverze

 

Prowadzę warsztaty i wykłady z zakresu:

 • rozwoju osobistego
 • psychologii miłości
 • kobiecości i asertywności.

Potrzebujesz wsparcia
na emigracji?